Biuletyn Informacji Publicznej
  Okrŕgowa Izba Aptekarska w Krakowie
2019-04-20
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Opis Biuletynu Informacji Publicznej

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezb─Ödne dla funkcjonowania ustawy z dnia 6 wrze┬Ânia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (dz. u. nr 112, poz. 1198) oraz rozporz┬▒dzenia ministra spraw wewn─Ötrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (dz. u. nr 67, poz. 619).

Cel ustawy

Wi─Ökszo┬Â─ç organ├│w administracji rz┬▒dowej i samorz┬▒dowej oraz instytucji publicznych posiada serwisy internetowe, publikuj┬▒ce podstawowe informacje na temat ich organizacji, pe┼énionych funkcji oraz podejmowanych dzia┼éa┼ä. Ka┼╝dy z tych serwis├│w ma inn┬▒ struktur─Ö i spos├│b nawigacji. Niekt├│re z nich prezentuj┬▒ przestarza┼ée i nieaktualne dane.
Zgodnie z art. 1 ustawy ka┼╝da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj─Ö publiczn┬▒ w rozumieniu ustawy i podlega udost─Öpnieniu na zasadach i w trybie okre┬Âlonych w niniejszej ustawie, za┬ zgodnie z art. 2 ka┼╝demu przys┼éuguje, z zastrze┼╝eniem art. 5, prawo dost─Öpu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
Ustawa i rozporz┬▒dzenie maj┬▒ na celu ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczeg├│lnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadaj┬▒cego ┬Âci┬Âle okre┬Âlone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu u┼éatwi─ç i przyspieszy─ç wyszukiwanie potrzebnych informacji ka┼╝demu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.

Terminy realizacji

Ustawa wesz┼éa w ┼╝ycie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Tylko publikacje informacji dotycz┬▒cych maj┬▒tku publicznego nale┼╝y rozpocz┬▒─ç nie p├│─Żniej ni┼╝ w terminie 36 miesi─Öcy. Natomiast informacje dotycz┬▒ce polityki wewn─Ötrznej i zagranicznej, stanu przyjmowanych spraw i kolejno┬Âci ich za┼éatwiania lub rozstrzygania oraz dokumentacji kontroli nale┼╝y rozpocz┬▒─ç nie p├│─Żniej ni┼╝
w terminie 24 miesi─Öcy.

Pozosta┼ée informacje wymienione w art. 6 ustawy nale┼╝y praktycznie publikowa─ç ju┼╝ dzisiaj, a ich skompletowanie zako┼äczy─ç nie p├│─Żniej ni┼╝ w terminie 18 miesi─Öcy (zatem do 30.06.2003r.).

Rozporz┬▒dzenie wymienione na wst─Öpie wesz┼éo w ┼╝ycie 20.06.2002 roku i praktycznie wyja┬Ânia i uszczeg├│┼éawia wszelkie problemy techniczne i organizacyjne dotycz┬▒ce realizacji BIP.

Rola organów władzy publicznej oraz samorz±du gospodarczego i zawodowego w realizacji ustawy o BIP

W sk┼éad Biuletynu Informacji Publicznej wchodzi szereg samodzielnych biuletyn├│w, opracowywanych przez poszczeg├│lne organy i instytucje - tzw. biuletyn├│w podmiotowych. Strona g┼é├│wna Biuletynu Informacji Publicznej umo┼╝liwia wywo┼éanie Biuletyn├│w poszczeg├│lnych podmiot├│w. Rozporz┬▒dzenie szczeg├│┼éowo okre┬Âla zasady dzia┼éania Biuletyn├│w podmiotowych oraz zakres prezentowanych w nich informacji. Ustawa wskazuje podmioty, zobowi┬▒zane do uruchomienia, utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej, w tym m. in. organy w┼éadzy publicznej oraz organy samorz┬▒d├│w gospodarczych i zawodowych.

Zakres publikowanych informacji

Podmiotowa strona Biuletynu musi zawiera─ç zgodnie z ┬ž12 rozporz┬▒dzenia:
1) logo (znak graficzny) Biuletynu,
2) imi─Ö i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail os├│b redaguj┬▒cych podmiotow┬▒ stron─Ö Biuletynu,
3) instrukcj─Ö korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) menu przedmiotowe,
5) informacj─Ö o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) rejestr zmian tre┬Âci informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od kt├│rej zmiany te obowi┬▒zuj┬▒,
7) informacj─Ö dotycz┬▒c┬▒ sposobu dost─Öpu do informacji publicznych b─Öd┬▒cych w posiadaniu podmiotu tworz┬▒cego podmiotow┬▒ stron─Ö Biuletynu, a nie udost─Öpnionych w Biuletynie,
8) moduł wyszukuj±cy.
Podmiotowa strona Biuletynu nie mo┼╝e zawiera─ç reklam i innych tre┬Âci o charakterze komercyjnym.

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny publikowa─ç m.in. nast─Öpuj┬▒ce informacje publiczne o :
1) polityce wewn─Ötrznej i zagranicznej, w tym o:
zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2) podmiotach, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie dzia┼éalno┬Âci i kompetencjach,
organach i osobach sprawuj┬▒cych w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze w┼éasno┬Âciowej podmiot├│w, maj┬▒tku, kt├│rym dysponuj┬▒,
3) zasadach funkcjonowania podmiot├│w,
trybie dzia┼éania w┼éadz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie dzia┼éania pa┼ästwowych os├│b prawnych i os├│b prawnych samorz┬▒du terytorialnego w zakresie wykonywania zada┼ä publicznych i ich dzia┼éalno┬Âci w ramach gospodarki bud┼╝etowej i pozabud┼╝etowej, sposobach stanowienia akt├│w publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i za┼éatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejno┬Âci ich za┼éatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udost─Öpniania danych w nich zawartych,
4) danych publicznych, w tym:
tre┬Â─ç i posta─ç dokument├│w urz─Ödowych, stanowiska w sprawach publicznych zaj─Öte przez organy w┼éadzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepis├│w Kodeksu karnego, tre┬Â─ç innych wyst┬▒pie┼ä i ocen dokonywanych przez organy w┼éadzy publicznej, informacja o stanie pa┼ästwa, samorz┬▒d├│w i ich jednostek organizacyjnych,
5) maj┬▒tku publicznym, w tym o:
maj±tku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach maj±tkowych przysługuj±cych państwu i jego długach, maj±tku jednostek samorz±du terytorialnego oraz samorz±dów zawodowych i gospodarczych oraz maj±tku osób prawnych samorz±du terytorialnego, a także kas chorych, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Okrŕgowa Izba Aptekarska w Krakowie