Biuletyn Informacji Publicznej
  Okrŕgowa Izba Aptekarska w Krakowie
2019-04-20
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Tryb przyjmowania i przekazywania za┐ale˝ i odwo│a˝

Za po┬Ârednictwem Okr─Ögowej Rady Aptekarskiej w Krakowie s┬▒ przyjmowane a nast─Öpnie przekazywane do Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej odwo┼éania i za┼╝alenia od uchwa┼é i postanowie┼ä okr─Ögowej rady aptekarskiej w przedmiocie:

* stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
* pełnienia funkcji kierownika apteki
* opinii wniosków o udzieleniu (cofaniu) zezwoleń na prowadzenie apteki i hurtowni farmaceutycznej.

Art. 19. 1. Od uchwał okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa w art. 4, 4b, 4f ust. 1 art. 18 ust. 3 i art. 18a,
(tj. prawa wykonywania zawodu farmaceuty)
przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

2. Do uchwał samorz±du, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnosz±ce się do decyzji administracyjnej.

2. Minister w┼éa┬Âciwy do spraw zdrowia mo┼╝e zaskar┼╝y─ç do s┬▒du administracyjnego prawomocn┬▒ uchwa┼é─Ö samorz┬▒du aptekarskiego w sprawach, o kt├│rych mowa w ust. 1.

3. Na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do s±du administracyjnego.

Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego (wyci┬▒g)

Rozdział 7 Decyzje

Art. 106.
┬ž 1. Je┼╝eli przepis prawa uzale┼╝nia wydanie decyzji od zaj─Öcia stanowiska przez inny organ (wyra┼╝enia opinii lub zgody albo wyra┼╝enia stanowiska w innej formie), decyzj─Ö wydaje si─Ö po zaj─Öciu stanowiska przez ten organ.
┬ž 2. Organ za┼éatwiaj┬▒cy spraw─Ö, zwracaj┬▒c si─Ö do innego organu o zaj─Öcie stanowiska, zawiadamia o tym stron─Ö.
┬ž 3. Organ, do kt├│rego zwr├│cono si─Ö o zaj─Öcie stanowiska, obowi┬▒zany jest przedstawi─ç je niezw┼éocznie, jednak nie p├│─Żniej ni┼╝ w terminie dw├│ch tygodni od dnia dor─Öczenia mu ┼╝┬▒dania, chyba ┼╝e przepis prawa przewiduje inny termin.
┬ž 4. Organ obowi┬▒zany do zaj─Öcia stanowiska mo┼╝e w razie potrzeby przeprowadzi─ç post─Öpowanie wyja┬Âniaj┬▒ce.
┬ž 5. Zaj─Öcie stanowiska przez ten organ nast─Öpuje w drodze postanowienia, na kt├│re s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie.
┬ž 6. W przypadku niezaj─Öcia stanowiska w terminie okre┬Âlonym w ┬ž 3 stosuje si─Ö odpowiednio przepisy art. 36-38.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Okrŕgowa Izba Aptekarska w Krakowie