Biuletyn Informacji Publicznej
  Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
2019-04-24
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Podstawa prawna działalności samorządu aptekarskiego

Ustawa izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku.
Dziennik Ustaw Nr 9 poz.108 z 2003 roku (tekst jednolity)

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Okręgowej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Testy rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www.mz.gov.pl


Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie