Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP OIA

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.