Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

DOCHODAMI IZBY APTEKARSKIEJ SĄ :

  • składki członkowskie;
  • zapisy, darowizny, dotacje;
  • wpływy z działalności gospodarczej;
  • inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej.

UchwałaOkręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej.

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 10.09.2009 r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej.

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 25.10.2013 r. w sprawie rozszerzenia działalności gospodarczej.