Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Podstawa prawna działalności samorządu aptekarskiego

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz.1419).

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie nie stanowią źródła prawa.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016r., poz. 296 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) opublikowane  są na  stronie http://isap.sejm.gov.pl

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www.mz.gov.pl