Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

KOMISJE STAŁE

Komisja ds. stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty

 • mgr farm. Jerzy Jasiński – Przewodniczący
 • mgr farm. Kazimierz Jura
 • mgr farm. Sebastian Janik

Komisja ds. opiniowania w sprawie udzielenia i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej, oraz rękojmi należytego prowadzenia apteki

 • mgr farm. Anna Włodarczyk – Przewodnicząca
 • mgr farm. Jadwiga Miśkiewicz
 • mgr farm. Elżbieta Perek
 • mgr farm. Barbara Zakrzewska
 • mgr farm. Jerzy Jasiński
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
 • mgr farm. Maryla Lech
 • mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
 • mgr farm. Teresa Płoszczańska

KOMISJE DORAŹNE

Komisja naukowo-szkoleniowa

 • mgr farm. Marcin Snoch – Przewodniczący
 • dr n. farm. Witold Brniak
 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Tomasz Płatek

Komisja ds. opiniowania projektów aktów normatywnych

 • mgr farm. Mirosław Grodek – Przewodniczący
 • mgr farm. Paweł Lipner
 • mgr farm. Marcin Snoch
 • mgr farm. Jerzy Jasiński
 • mgr farm. Teresa Płoszczańska
 • mgr farm. Robert Biront
 • mgr farm. Sławomir Ostrykiewicz

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych

 • dr n. farm. Przemysław Szybka – Przewodniczący
 • mgr farm. Paweł Grzywacz (do 15.04.2021)
 • mgr farm. Marcin Snoch
 • mgr farm. Piotr Knapik
 • mgr farm. Małgorzata Lelito
 • mgr farm. Jadwiga Miśkiewicz
 • mgr farm. Barbara Zakrzewska
 • mgr farm. Teresa Płoszczańska

Komisja ds. aptek szpitalnych

 • mgr farm. Paweł Lipner – Przewodniczący
 • dr n. farm. Witold Brniak
 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
 • mgr farm. Sławomir Ostrykiewicz

Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych i firm producenckich

 • mgr farm. Robert Biront – Przewodniczący
 • mgr farm. Marcin Kudrzycki
 • mgr farm. Elżbieta Perek
 • mgr farm. Tomasz Płatek

Komisja ds. integracji środowiska farmaceutycznego

 • mgr farm. Małgorzata Lelito – Przewodnicząca
 • mgr farm. Tomasz Płatek
 • mgr farm. Paweł Grzywacz (do 15.04.2021)
 • mgr farm. Piotr Knapik
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Robert Biront
 • mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
 • mgr farm. Maryla Lech
 • mgr farm. Teresa Płoszczańska

Komisja ds. działalności samopomocowej i innych form pomocy dla członków samorządu i ich rodzin – Komisja Socjalna

 • mgr farm. Maryla Lech – Przewodnicząca
 • mgr farm. Małgorzata Lelito
 • mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
 • mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik