Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

TRYB DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ OIA W KRAKOWIE

Określa Regulamin Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Krakowie

 

TRYB DZIAŁANIA OKRĘGOWEGO ZJAZDU APTEKARZY

Określa Regulamin Zjazdu Aptekarzy OIA w Krakowie