Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska OIA w Krakowie podjemuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych na wniosek Prezesa.

Protokoły z posiedzeń Izby zawierają informacje dot. m.in. podjętych uchwał.

Podejmowane uchwały dotyczą:

  • przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty
  • przedłużenia czasu trwania okresu edukacyjnego  szkoleń ciągłych  farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
  • inne